Ouders

SAMEN JOUW KIND HELPEN

Wanneer jullie een afspraak hebben gemaakt zal ik met jullie een intake gesprek hebben. Hierin bespreken we de ontwikkeling van jullie kind. Tijdens dit gesprek zullen we stil staan bij wat er goed gaat en wat er minder goed gaat om zo tot een hulpvraag te komen. Is de hulpvraag duidelijk dan zal ik in overleg met je verder afspraken maken om met jullie kind aan het werk te gaan. Tijdens dit traject zal ik jullie als ouders op de hoogte houden van de vorderingen die gemaakt worden.

Om jullie kind zo goed mogelijk te helpen met de dingen waar het tegen aan loopt, is het van belang dat ik de omgeving waarin jullie kind opgroeit ook leer kennen. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat jullie kind lekker in zijn of haar vel zit.
Afhankelijk van de hulpvraag zullen we op korte termijn al verandering teweeg kunnen brengen, maar soms duurt dit langer. Het kan ook zijn dat we tot de conclusie komen dat er meer nodig is dan dat ik kan bieden. Wanneer dit laatste het geval is help ik jullie natuurlijk met een verdere doorverwijzing.

Kwaliteit

Als orthopedagoog ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Ook ben ik geregistreerd als cognitief gedragstherapeut i.o. bij VGCT.

Contact gegevens

Tel: (+31)6281 300 16

Email: info@keikicoaching.nl

KvK: 68394837

Vestigingsnummer: 000036840785