Privacy voorwaarden

Privacy

Ik ben aangesloten aan de NVO en de SKJ. Hiermee werk ik volgens de regels en richtlijnen van de beroepscode.

 

Dit betekent onder andere dat ik een geheimhoudingsplicht heb en dat de gegevens van uw kind en uw gezin niet gedeeld kunnen worden met derden en er geen overleg kan plaatsvinden met derden, zonder dat u daarvan op de hoogte bent en u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Daarom zal ik bij de start van de zorg altijd vragen een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Uitwisseling van gegevens met andere partijen

Om ervoor te zorgen dat de hulp die ik bied wordt betaald, wissel ik gegevens uit met de gemeente.Voor verdere uitwisseling van gegevens met derden (bijvoorbeeld de huisarts, scholen, jeugdprofessionals, CJG of andere hulpverleners) vraag ik vooraf om toestemming.

Hoe ga ik om met uw persoonsgegevens?

Wanneer u mijn website bezoekt worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door mij behandeld. Tijdelijk zal ik de persoonsgegevens bewaren wanneer u het contactformulier gebruikt. Ik doe dit omdat ik dan zorgvuldig uw vraag kan beantwoorden. Bij het verwerken van de persoonsgegevens handel ik overeenkomstig de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Ik zal mijn uiterste best doen om mijn website te beveiligen tegen misbruik. Op geen enkele manier zal ik persoonsgegevens verkregen via de website www.keikicoaching.nlverkopen of delen met derden. Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

Inhoudelijke gegevens die betrekking hebben op het zorgtraject (o.a. verslaglegging), worden door mij op een goed beveiligde wijze bewaard. Volgens de wet (AVG) worden dossiers minimaal 15 jaar bewaard. Hier houd ik me aan.

U heeft ten alle tijden recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met mij via het contactformulier op de website, email of telefonisch.

Voor professionals die verwijzen

Om uw cliënt te behandelen of te begeleiden is het noodzakelijk dat ik enkele identificerende persoonsgegevens van u als verwijzer vastleg. Dit is nodig om het traject met de cliënt uit te kunnen voeren, met u te communiceren bij aanvang en na afronding van de behandeling. En om de zorg betaald te krijgen door de gemeente.

Kwaliteit

Als orthopedagoog ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Ook ben ik geregistreerd als cognitief gedragstherapeut i.o. bij VGCT.

Contact gegevens

Tel: (+31)6281 300 16

Email: info@keikicoaching.nl

KvK: 68394837

Vestigingsnummer: 000036840785